Elevernes Afood

Hver dag er en gruppe elever fra udskolingen med i Afood-køkkenet sammen med kantinelederne


Afood-køkkenet fungerer som en lille virksomhed, hvor alle er afhængige af hinandens hjælp. Eleverne lærer at samarbejde om et fælles mål.

Opgaven for eleverne er at færdiggøre, anrette og udbringe maden til de små klasser.


Eleverne får en cool Afood t-shirt, når de har haft køkkentjans.


I projektarbejde og nogle valgfag arbejder eleverne også med Afood som emne.

Se en video om elevernes Afood her (Politiken maj  2014)